Klachtenregeling

Klachtenprocedure op scholen

Wanneer u als ouder een kritisch geluid wilt laten horen, vragen wij u dit op de school met de direct betrokkenen op te nemen. Uw eerste aanspreekpunt is daarbij de leerkracht van uw kind. Mocht u een en ander daarna met de directeur van de school willen bespreken dan kunt u een afspraak met hem of haar maken. Het dagelijks bestuur heeft zo nodig een luisterend oor voor uw kritisch geluid. Het dagelijks bestuur overlegt altijd met school hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn.

Wanneer u als ouder een klacht heeft en u komt er met de school en de stichting niet uit, dan zijn er drie manieren om uw klacht kenbaar te maken, afhankelijk van de aard van de klacht:

1) Interne contactpersoon op de school (voor eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders);
2) Externe vertrouwenspersoon (voor klachten over ongewenst gedrag);
3) Externe klachtencommissie (voor klachten van ernstiger aard).

 

ad 1)
De naam van de interne contactpersoon staat vermeld in de schoolgids van iedere Florente-school.

 

ad 2)
De externe vertrouwenspersonen:

Adviespraktijk David & van Wezel

Mw. P. David, telefoonnummer 06-34348288

 

ad 3)

 

Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

 

Contact
T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
F: 070-3020836
E:  info@gcbo.nl

 

Bezoekadres
Gebouw Tauro
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

 

Postadres
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
info@gcbo.nl