Klachtenregeling

Klachtenprocedure op scholen

Wanneer u als ouder een kritisch geluid wilt laten horen, vragen wij u dit op de school met de direct betrokkenen op te nemen. Uw eerste aanspreekpunt is daarbij de leerkracht van uw kind. Mocht u een en ander daarna met de directeur van de school willen bespreken dan kunt u een afspraak met hem of haar maken. Het dagelijks bestuur heeft zo nodig een luisterend oor voor uw kritisch geluid. Het dagelijks bestuur overlegt altijd met school hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn.

Wanneer u als ouder een klacht heeft en u komt er met de school en de stichting niet uit, dan zijn er drie manieren om uw klacht kenbaar te maken, afhankelijk van de aard van de klacht:

1) Interne contactpersoon op de school (voor eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders);
2) Externe vertrouwenspersoon (voor klachten over ongewenst gedrag);
3) Externe klachtencommissie (voor klachten van ernstiger aard).

 

ad 1)
De naam van de interne contactpersoon staat vermeld in de schoolgids van iedere Florente-school.

 

ad 2)
De externe vertrouwenspersonen:

Noorderbreedte, De Ark, Kors Breijer, De Terp, Van der Muelen-Vastwijkschool, Jan Woudsmaschool, Oranje Nassauschool:

Dhr. J. van Baars, telefoonnummer 0294-254190

Email:   j.emer@vanbaars.com

De Kersenboom, De Octopus, De Grote Beer, Het Atelier:

Adviespraktijk David & van Wezel

Mw. P. David, telefoonnummer 06-34348288

 

ad 3)

Noorderbreedte, De Ark, Kors Breijer, De Terp, Van der Muelen-Vastwijkschool, Jan Woudsmaschool, Oranje Nassauschool:

 

Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

 

Contact
T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
F: 070-3020836
E: info@gcbo.nl

 

Bezoekadres
Gebouw Tauro
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

 

Postadres
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
info@gcbo.nl

 

De Kersenboom, De Octopus, De Grote Beer, Het Atelier:

Landelijke Klachtencommissie

T: 030-2809590

E: info@onderwijsgeschillen.nl

W: www.onderwijsgeschillen.nl

 

Postadres:

Stichting Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD  Utrecht

 

Deze klachtenregeling is op deze site geplaatst onder voorbehoud van instemming van onze GMR.