Medezeggenschapsraad

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school.

 

Wat doet de MR?

MR-leden, ouders en leerkrachten, bespreken met elkaar en directie alles wat voor school van belang is. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aangepast, er een andere (reken)methode wordt aangeschaft, bij de benoeming van nieuw personeel, besteding van geld, enzovoort.

 

Elk jaar keren ook de formatie en de begroting weer terug op de agenda: hoeveel leerlingen zijn er volgend jaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling past daar het beste bij?

 

Kortom, alle zaken die het wel en wee van de hele school betreffen.

 

De MR behandelt nooit individuele gevallen, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt!
De MR behartigt de belangen van alle ouders. Input van ouders is dus heel belangrijk voor ons! Heb je een tip, bespreekpunt of wil je de notulen lezen van onze vergadering dan kun je ons uiteraard aanspreken of mailen mr@noorderbreedtediemen.nl